top of page
cub.jpg

אמן בלוז, סול ורוקנ'רול המאמין ברגש, אמת ונשמה. הופעתו מתאפיינת באנרגיה, וירטואוזיות בשירה ובגיטרה, בספקטרום רחב של רגשות ותקשורת ישירה לליבו של הקהל

bottom of page